Home Danh mục khác Bitmain sẽ ra mắt nền tảng kết nối các thợ đào và trang trại lại với nhau vào tháng 10