Bitcoin SV vừa kết thúc đợt giảm đôi phần thưởng khối đầu tiên

Bitcoin Satoshi’s Vision (BSV) vừa hoàn thành lần giảm phần thưởng khối (halving) đầu tiên … Continue reading Bitcoin SV vừa kết thúc đợt giảm đôi phần thưởng khối đầu tiên