Home Coin & TokenBitcoin Bitcoin gửi vào Bakkt Warehouse được bảo vệ bởi 125 triệu đô la tiền bảo hiểm