Home Danh mục khác Bitcoin giảm xuống dưới $11.000: Các nhà phân tích dự báo sẽ giảm thêm 30% cho hợp đồng tương lai CME