Home Coin & TokenBitcoin Bitcoin giảm giá khi các nhà đầu tư nhận thấy các dấu hiệu lạc quan trong thương chiến Mỹ Trung