Home Danh mục khác Bitcoin gặp gấu ở khu vực 4.200 USD, chặng cuối trước khi đổ vỡ?