Trang chủ Sàn giao dịchSàn giao dịch Binance Binance sẽ phát hành thẻ ghi nợ riêng, thử nghiệm lần đầu tại Malaysia