Home Danh mục khác Binance sẽ hoạt động trở lại tại Hoa Kỳ trong vòng hai tháng tới, CEO ‘CZ’ dự đoán