Home Sàn giao dịchBinance Binance chính thức delist, BSV bị bán tháo không phanh