Home Danh mục khác Bị cấm vận tài chính, phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi người ủng hộ quyên góp bằng Bitcoin