Home Coin & TokenBitcoin Bakkt chính thức nhận tiền gửi BTC và tuyên bố sẽ không trì hoãn ngày ra mắt