Home Danh mục khác Bakkt chính thức nhận tiền gửi BTC và tuyên bố sẽ không trì hoãn ngày ra mắt