Background VIC News

BÁC BỎ ĐƠN KHIẾU NẠI BitMEX VÌ CÁC CÁO BUỘC “SAO CHÉP” LẠI MỘT VỤ KIỆN KHÁC MỘT CÁCH DÀI DÒNG

Đăng bởi Duc Anh vào 09 tháng 09 2021

Các nguyên đơn cáo buộc BitMEX thao túng thị trường và vi phạm gian lận sẽ không thể nộp đơn khiếu nại lần nữa sau khi bị thẩm phán William Orrick bác bỏ lần thứ hai. 

Một Thẩm phán cấp Quận Hoa Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc gian lận chỉnh sửa do các nhà giao dịch đưa ra chống lại công ty mẹ của sàn giao dịch phái sinh BitMEX là sàn giao dịch HDR Global, lưu ý rằng nhiều cáo buộc của nguyên đơn đã được sao chép lại từ một vụ kiện khác được đệ trình chống lại nền tảng này.

Vào ngày 7 tháng 9, thẩm phán William Orrick đã bác bỏ cáo buộc của nguyên đơn rằng BitMEX đã tham gia vào thao túng thị trường, lừa đảo và vi phạmcả Đạo luật Tổ chức có ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO) và Đạo luật về trao đổi hàng hóa. 

Đơn khiếu nại sửa đổi đã được đưa ra bởi một nhóm các nhà giao dịch tiền điện tử bao gồm BMA LLC - một công ty trước đây được gọi là “Bitcoin Manipulation Abatement” nổi tiếng với việc kiện tụng các công ty tiền điện tử nổi tiếng - sau khi thẩm phán Orrick từ chối phiên bản trước đó vào tháng 3 về vì nó quá dài dòng.

Mặc dù tòa án đã cảnh báo rõ ràng rằng đơn khiếu nại dài 237 trang, 600 đoạn trước đó là quá dài, đơn khiếu nại sửa đổi của các nguyên đơn dài 378 trang và có hơn 1.000 đoạn văn.

Thẩm phán cũng phán quyết đơn khiếu nại sửa đổi bao gồm các cáo buộc thao túng thị trường đã được sao chép từ một vụ kiện khác được đệ trình lên BitMEX ở New York.

"Tôi sẽ không xem xét những cáo buộc sao chép đó, mà tòa án Messieh sẽ xác định tính hợp lý", Thẩm phán Orrick nói.

Các nguyên đơn không được phép khởi kiện lại vụ kiện, với việc Orrick từ chối yêu cầu sửa đổi thêm của họ. Pavel Pogodin, đại diện pháp lý cho các nguyên đơn đã bác bỏ tuyên bố của thẩm phán rằng đơn khiếu nại sửa đổi của họ có những văn bản được sao chép, nói với Law360: “Thẩm phán Orrick đã không trích dẫn một trường hợp nào để hỗ trợ những khẳng định của mình về tài liệu được sao chép”.

Pogodin nói thêm rằng các nhà giao dịch cá nhân đã từ bỏ đơn kiện mà không có thành kiến ​​vào đầu tháng này sẽ có kế hoạch một lần nữa đưa ra các cáo buộc, lần tới là tại một tòa án bang California.

Vào tháng 7, thẩm phán Orrick đã mắng luật sư của nguyên đơn sau khi họ tuyên bố thẩm phán không hiểu đúng về tiền điện tử và đề nghị cho Orrick học về “những điều cơ bản” của tài sản kỹ thuật số. Thẩm phán Orrick từ chối lời đề nghị, nói rõ: "hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt - thuyết phục tôi rằng bên nguyên đơn đã đưa ra những yêu cầu hợp lý."

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/bitmex-racketeering-complaint-dismissed-over-lengthy-copy-and-paste-claims

Duc Anh

Blockchain is my favious ring. Iam Little Boys in NFT world