Home Coin & TokenBitcoin ATM Hồng Kông cạn tiền khi khối lượng giao dịch Bitcoin tăng