Trang chủ Danh mục khác Alipay chính thức: cấm tất cả các giao dịch liên quan đến Bitcoin