Bản tin bao gồm những tin nóng: Giá Bitcoin, XRP, cơ sở khai thác bitcoin lớn nhất thế giới và ứng dụng Blockchain vào bóng đá… đủ thứ xàm xàm ba xàm ba láp, Bản tin bao gồm những tin nóng: Giá Bitcoin, XRP, cơ sở khai thác bitcoin lớn nhất thế giới và ứng dụng Blockchain vào bóng đá… đủ thứ xàm xàm ba xàm ba láp, Bản tin bao gồm những tin nóng: Giá Bitcoin, XRP, cơ sở khai thác bitcoin lớn nhất thế giới và ứng dụng Blockchain vào bóng đá… đủ thứ xàm xàm ba xàm ba láp, Bản tin bao gồm những tin nóng: Giá Bitcoin, XRP, cơ sở khai thác bitcoin lớn nhất thế giới và ứng dụng Blockchain vào bóng đá… đủ thứ xàm xàm ba xàm ba láp, Bản tin bao gồm những tin nóng: Giá Bitcoin, XRP, cơ sở khai thác bitcoin lớn nhất thế giới và ứng dụng Blockchain vào bóng đá… đủ thứ xàm xàm ba xàm ba láp

 

400 triệu đô la giao dịch trên XRP được liên kết với tội phạm

Những khoản tiền này có liên quan đến các vụ lừa đảo thẻ tín dụng, trộm cắp và các hoạt động bất hợp pháp khác. Elliptic hy vọng rằng dữ liệu mà nó đã thu thập sẽ được các tổ chức tài chính sử dụng để giám sát tốt hơn việc chuyển tiền trên mạng của Ripple. Đây là lần đầu tiên sàng lọc toàn diện cho các hoạt động tội phạm như vậy được thực hiện cho XRP.

Cho rằng XRP chuyên thanh toán xuyên biên giới, những phát hiện này đặc biệt có trước. Với việc Ripple có được lực kéo trong khu vực APAC giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, những khám phá của Elliptic sẽ chứng minh cơ bản cho sự giám sát và minh bạch pháp lý hơn nữa.